Bernstorff Slot kort

Bernstorff Slot i Gentofte i København, blev bygget midt i det 18. århundrede til Udenrigsminister Johann Hartwig Ernst von Bernstorff. Det forblev i Bernstorff familien indtil 1812. I 1842 blev det købt af Christian d. 8. I mange år blev det brugt som sommer residens af Christian d. 9. indtil hans død i 1906. Siden dengang har det været brugt af Beredskabsstyrelsen, indtil der blev åbnet hotel og konference center der.