Sankt Andreas Kirke kort

Sankt Andreas Kirken er en luthersk kirke på Gothersgade i København, som blev designet af arkitekten Martin Borch og bygget fra 1897 til 1901. Det er en sogne kirke i den Danske Folkekirke. Kirken er en to nave kirke med hovedindgang mod øst. Tårnet ligger på det sydøstlige hjørne.