Svenska Gustafskyrka kort

Svenska Kyrkan er en kirke til den svenske menighed i København. Den blev bygget fra 1907 til 1911 efter design af svenske arkitekt Theodor Wåhlin og er navngivet efter Kong Gustaf d. 5. af Sverige. Den svenske kirkes aktiviteter i København begyndte i 1901 da Pastor Nils Widner blev send til for at arbejde med Svenske sømænd, dog blev arbejdet holdt af mange andre svenskere i og omkring København i Garnisons Kirke på Sankt Annæ Plads.